Regulamin - Bossman
16505
page-template-default,page,page-id-16505,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive,elementor-default

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ZPC Bałtyk „BossMan On-line” prowadzonego przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego Bałtyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103943, NIP 888-269-98-50, REGON 911297992

I. Informacje ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego ZPC Bałtyk „Bossman On-line”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:
a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i zaktualizowaną przeglądarką internetową;
b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
c) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
d) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II. Słowniczek

Sprzedawca

Sprzedawcą Zakłady Przemysłu Cukierniczego Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk, w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103943, NIP 888-269-98-50 REGON 911297992, kapitał zakładowy: 1.830.000,00 zł,
Tel. (+48) 58 51 18 000 Adres elektroniczny: bossmanonline@zpcbaltyk.pl

 

Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej www.bossman.zpcbaltyk.pl

 

Strona Internetowa

Strona internetowa www.bossman.zpcbaltyk.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

 

Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Gdańsku, przy ul. Droszyńskiego 8/11, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

 

Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

 

Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem
www.bossman.zpcbaltyk.pl Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, waz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta.

IV. Informacje o towarach

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z ewentualnych posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.

V. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.
2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. W celu złożenia zamówienia należy:
a) uruchomić w przeglądarce internetowej Sklep Internetowy;
b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym minimalna wartość zamówienia wynosi 30,00 zł;
c) wybrać sposób dostarczenia towaru;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem;
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.bossman.zpcbaltyk.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem kurier wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności),
b) on-line – Kartą płatniczą on-line – możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic z poziomu strony www.bossman.zpcbaltyk.pl w systemie płatności BlueMedia,
c) on-line – przelew on-line z poziomu strony www.bossman.zpcbaltyk.pl w systemie płatności BlueMedia


5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

VI. Dostawy towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera TNT na terenie całej Polski. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w wskazanych sklepach firmowych Sprzedawcy.
2. Koszty i terminy dostawy szczegółowo określone są w zakładce Pomoc – Dostawa.
Przy zakupach o wartości do 149 zł koszt dostawy wynosi 12,90 zł z przedpłatą.
Przy zakupach powyżej 150,00 zł dostawa jest bez dodatkowych opłat.
3. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.
5. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest zewnętrzna firma kurierska realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe lub jednorazowe.
6. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.
7. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 2 dni roboczych. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
9. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

 VII. Warunki reklamacji i zwrotu towarów

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 VIII. Odstąpienie od umowy – wzajemne rozliczenia

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, a w przypadku o którym mowa w pkt V.4 lit. d) regulaminu dokona zwrotu w gotówce do rąk Kupującego, chyba że Kupujący wskaże Sprzedającemu na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności.
5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 X. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach pracy biura pod numerem (+48) 58 51 18 000 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail na adres bossmanonline@zpcbaltyk.pl bezpośrednio lub za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”